تفاوت‌های سوئیچ‌ کاتالیست و نکسوس سیسکو

(Cisco Nexus and Catalyst Switches)     در مقاله‌های قبلی سوئيچ‌های کاتالیست و سوئيچ‌های نکسوس سیسکو را به طور کامل معرفی کردیم. در این مقاله به بررسی تفاوت‌های میان دو خانواده ی سوئيچ‌ کاتالیست و نکسوس سیسکو می‌پردازیم و سیستم‌عامل سوئیچ‌های Nexus سیسکو را بررسی می‌کنیم.     آشنایی با سیستم‌عامل سوئیچ‌های مرکزداده نکسوس سیسکو […]