بررسی تفاوت میان انواع سوئيچ‌سیسکو

          در مقاله قبلی در ارتباط با انواع سوئیچ‌سیسکو‌ را که  به منظور استفاده در شبکه‌های مختلف طراحی و تولید کرده است، صحبت کردیم. در این مقاله می‌خواهیم بررسی کنیم که تقسیم‌بندی‌های مختلف سوئیچ‌سیسکو  بر اساس چه پارامترهایی صورت می‌گیرد و این تفاوت‌ها از کجا ناشی می‌شود. برای آشنایی با دلایل […]